افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

شهرکهنه قوچان

پیاده روی و موکب زائرین امامزاده سلطان ابراهیم (ع) شهرکهنه قوچان

پیاده روی و موکب زائرین امامزاده سلطان ابراهیم (ع) شهرکهنه قوچان

برپایی موکب زائرین امامزاده سلطان ابراهیم (ع) شهرکهنه قوچان توسط خدمتگزاران هیئت ابوالفضلی قوچان

دسته‌ها