افزونه جلالی را نصب کنید. 15 محرم 1446

شورای اداری محلات

دهمین جلسه شورای‌اداری محلات “خدمت صادقانه ” برگزار شد

دهمین جلسه شورای‌اداری محلات “خدمت صادقانه ” برگزار شد

با حضور امام جمعه قوچان و مسئولین شهرستان دهمین جلسه شورای‌اداری محلات "خدمت صادقانه " برگزار شد

هفتمین جلسه شورای‌اداری محلات “خدمت صادقانه ” برگزار شد

هفتمین جلسه شورای‌اداری محلات “خدمت صادقانه ” برگزار شد

با حضور امام جمعه قوچان و مسئولین شهرستان هفتمین جلسه شورای‌اداری محلات "خدمت صادقانه " برگزار شد

چهارمین جلسه شورای اداری محلات برگزار شد

چهارمین جلسه شورای اداری محلات برگزار شد

جلسه شورای اداری محلات و خدمت صادقانه با حضور مسئولین در کوی امام‌رضا(ع) برگزار شد

پنجمین جلسه شورای‌اداری محلات “خدمت صادقانه ” برگزار شد

پنجمین جلسه شورای‌اداری محلات “خدمت صادقانه ” برگزار شد

با حضور امام جمعه قوچان و مسئولین شهرستان پنجمین جلسه شورای‌اداری محلات "خدمت صادقانه " برگزار شد

سومین جلسه شورای اداری محلات ” خدمت صادقانه “

سومین جلسه شورای اداری محلات ” خدمت صادقانه “

با حضور امام جمعه قوچان و جمعی از مسئولین سومین جلسه شورای اداری محلات " خدمت صادقانه " در منطقه مسکن مهر برگزار شد

برگزاری سومین جلسه شورای اداری محلات قوچان

برگزاری سومین جلسه شورای اداری محلات قوچان

سومین جلسه شورای اداری محلات قوچان با حضور امام جمعه و مسئولین شهرستان در محله کوی دانش برگزار شد

دومین جلسه شورای اداری محلات قوچان در منطقه ۲۰ متری ابراهیمی

دومین جلسه شورای اداری محلات قوچان در منطقه ۲۰ متری ابراهیمی

دومین جلسه شورای اداری محلات قوچان به همت امام جمعه شهرستان در منطقه ۲۰ متری ابراهیمی برگزار شد

دسته‌ها