افزونه جلالی را نصب کنید. 15 محرم 1446

شورای اسلامی شهر قوچان

انتخاب اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر قوچان

انتخاب اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر قوچان

⭕️ اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر قوچان برای دومین سال فعالیت انتخاب شدند

جذب ۱۷ تریلی قیر توسط اعضای شورای شهر و آغازنهضت آسفالت درشهرقوچان

جذب ۱۷ تریلی قیر توسط اعضای شورای شهر و آغازنهضت آسفالت درشهرقوچان

رئیس شورای اسلامی شهر قوچان از جذب 17 تریلی قیر برای شهرداری قوچان خبر داد

#حق_پناه #شهردار_قوچان شد

#حق_پناه #شهردار_قوچان شد

توضیحات شورای اسلامی شهر قوچان درخصوص روند انتخاب شهردار قوچان

دسته‌ها