افزونه جلالی را نصب کنید. 12 محرم 1446

شورای اسلامی

هیات رئیسه شوراهای اسلامی بخش مرکزی مشخص شدند

هیات رئیسه شوراهای اسلامی بخش مرکزی مشخص شدند

5 عضو جدید هیات رئیسه شوراهای اسلامی بخش مرکزی مشخص شدند

دسته‌ها