افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

شورای عالی استانهای کشور

عضو شورای شهر قوچان راهی شورای عالی استان های کشور شد

عضو شورای شهر قوچان راهی شورای عالی استان های کشور شد

عضو شورای اسلامی شهر قوچان به عنوان یکی از نمایندگان استان خراسان رضوی در شورای عالی استان های کشور انتخاب شد

دسته‌ها