افزونه جلالی را نصب کنید. 15 محرم 1446

صنعت قوچان

صنعت قوچان؛ ظرفیت فراوان سهم اندک

صنعت قوچان؛ ظرفیت فراوان سهم اندک

شهرستان قوچان با شرایط مناسب ارتباطی، اقلیمی وآب وهوایی ، ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه و مزیت های قابل توجه ، متاسفانه آن گونه که انتظار بوده در طول دهه های گذشته به توسعه و پیشرفت چشمگیری دست نیافته و در حوزه صنعت هم سهم چندانی ندارد و ظرفیت ها مغفول مانده است.

دسته‌ها