افزونه جلالی را نصب کنید. 6 محرم 1446

ضمانت بانک ها

#مطالبه_مردمی | انتقاد یکی از شهروندان به ضمانت بانک ها در قوچان

#مطالبه_مردمی | انتقاد یکی از شهروندان به ضمانت بانک ها در قوچان

انتقاد یکی از شهروندان از وضعیت به ضمانت بانک ها جهت وام اشتغالزایی در قوچان

دسته‌ها