افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

طرح اکرام ایتام

مشارکت بیش از ۴۶۰۰ نیکوکار در طرح اکرام ایتام کمیته امداد قوچان

مشارکت بیش از ۴۶۰۰ نیکوکار در طرح اکرام ایتام کمیته امداد قوچان

رئیس کمیته امداد قوچان از مشارکت بیش از ۴۶۰۰ نیکوکار در طرح اکرام ایتام کمیته امداد قوچان خبر داد

دسته‌ها