افزونه جلالی را نصب کنید. 15 محرم 1446

طرح مانا

اجرای طرح مانا در راستای توانمندی‌های نوجوانان حاشیه شهر قوچان

اجرای طرح مانا در راستای توانمندی‌های نوجوانان حاشیه شهر قوچان

با مشارکت سازمان بهزیستی قوچان طرح مانا در راستای توانمندی‌های نوجوانان حاشیه شهر قوچان اجرایی شد

دسته‌ها