افزونه جلالی را نصب کنید. 15 محرم 1446

طرح مسکن ملی

افزوده شدن نام قوچان در لیست شهرهای ثبت نامی طرح مسکن ملی

افزوده شدن نام قوچان در لیست شهرهای ثبت نامی طرح مسکن ملی

نام شهرستان قوچان در لیست شهرهای ثبت نامی طرح مسکن ملی کشور قرار گرفت

دسته‌ها