افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

علی اسماعیل زاده

بزودی آموزشگاه متوسطه دانش آموزان کم توان ذهنی قوچان ساخته خواهد شد

بزودی آموزشگاه متوسطه دانش آموزان کم توان ذهنی قوچان ساخته خواهد شد

تفاهم نامه واگذاری زمین برای ساخت آموزشگاه متوسطه دوره اول و دوم پسرانه گروه کم توان ذهنی به امضاء مدیر آموزش و پرورش شهرستان قوچان و نماینده اداره آموزش و پرورش استثنائی خراسان رضوی رسید

دسته‌ها