افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

علی اصغر بهشتی

⭕️ #سرپرست_جدید_دانشگاه_صنعتی_قوچان منصوب شد
🔴 #تغییر_مدیریتی_در_قوچان

⭕️ #سرپرست_جدید_دانشگاه_صنعتی_قوچان منصوب شد

علی اصغر بهشتی رفت و مجید مهدویان سرپرست جدید دانشگاه صنعتی قوچان شد

دسته‌ها