افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

غلامرضا کاظمی

کابینه علمی و متخصص دولت بر پایه عمل جهادی برکات زیادی برای کشور دارد
رئیس مجمع بسیج شهرستان قوچان:

کابینه علمی و متخصص دولت بر پایه عمل جهادی برکات زیادی برای کشور دارد

کاظمی گفت: دولتی که پایه های کار و کابینه خود را بر اساس علم و تخصص بگذارد تعهد ، حرکت جهادی و برکات زیادی را برای کشور به همراه خواهد داشت.

دسته‌ها