افزونه جلالی را نصب کنید. 6 محرم 1446

فخر آبادی

تحویل سکان شهرداری قوچان در چند روز آینده به حاجی بگلو

تحویل سکان شهرداری قوچان در چند روز آینده به حاجی بگلو

به گفته رئیس شورای اسلامی شهر قوچان سکان شهرداری قوچان در چند روز آینده به حاجی بگلو تحویل خواهد شد

دسته‌ها