افزونه جلالی را نصب کنید. 10 محرم 1446

لیگ علمی کشوری

تقدیر و تجلیل از دانش_آموزان برگزیده قوجانی لیگ علمی کشوری

تقدیر و تجلیل از دانش_آموزان برگزیده قوجانی لیگ علمی کشوری

دانش_آموزان برگزیده قوچانی لیگ علمی کشوری مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند

دسته‌ها