افزونه جلالی را نصب کنید. 6 محرم 1446

مادران باردار قوچانی

۹۰ درصد مادران باردار قوچانی واکسن کرونا دریافت نموده اند

۹۰ درصد مادران باردار قوچانی واکسن کرونا دریافت نموده اند

رئیس شبکه بهداشت و درمان قوچان گفت: ۹۰ درصد مادران باردار قوچانی واکسن کرونا دریافت نموده اند

دسته‌ها