افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

مانور سراسری زلزله

مانور سراسری زلزله و ایمنی در آموزشگاه‌های قوچان برگزار شد

مانور سراسری زلزله و ایمنی در آموزشگاه‌های قوچان برگزار شد

همزمان با سراسر کشور مانور سراسری زلزله و ایمنی در آموزشگاه‌های قوچان برگزار شد

دسته‌ها