افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

مدیران انقلابی

دولت انقلابی برای قوچان مسئول و مدیر بومی و کارآمد انتخاب کنند
امام‌جمعه قوچان مطرح کرد

دولت انقلابی برای قوچان مسئول و مدیر بومی و کارآمد انتخاب کنند

هراتی مطلق گفت: فصل جابجایی و تغییر مدیران فرارسیده است و دولت انقلابی، استاندار و مدیران کل دستگاه های اجرایی اگر می‌خواهند مسئولی برای این شهرستان انتخاب کنند باید بومی و کارآمد باشد.

دسته‌ها