افزونه جلالی را نصب کنید. 10 محرم 1446

مدیریت های شهرستان

استفاده از پتانسیل جوانان قوچانی، جهادی، انقلابی و کارآمد در مدیریت های شهرستان

استفاده از پتانسیل جوانان قوچانی، جهادی، انقلابی و کارآمد در مدیریت های شهرستان

امام جمعه قوچان گفت: باید از پتانسیل جوانان قوچانی، جهادی، انقلابی و کارآمد در مدیریت های شهرستان استفاده شود

دسته‌ها