افزونه جلالی را نصب کنید. 10 محرم 1446

مدیر آب و فاضلاب قوچان

اجرای طرح فاضلاب شهری قوچان متوقف‌ شده است

اجرای طرح فاضلاب شهری قوچان متوقف‌ شده است

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان قوچان گفت: کاهش و قطع اعتبارات باعث توقف اجرای طرح بزرگ فاضلاب شهری قوچان شده است.

تکمیل طرح اگو در قوچان نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است

تکمیل طرح اگو در قوچان نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است

مدیر امور آب و فاضلاب قوچان گفت: تکمیل پروژه فاضلاب شهری قوچان نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است زیرا با توجه به شرایط موجود دولت امکان تکمیل این پروژه را به دلیل هزینه‌های بالا ندارد.

دسته‌ها