افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

مرز گمرک و بازارچه باجگیران

بازارچه باجگیران تا چه زمانی قرار است تعطیل بماند؟

بازارچه باجگیران تا چه زمانی قرار است تعطیل بماند؟

باجگیران، کریدور بسیار بزرگ و دروازه طلایی آسیای میانه اکنون به یک شهر خاموش تبدیل شده است.

دسته‌ها