افزونه جلالی را نصب کنید. 10 محرم 1446

مرکز استان خراسان شمالی

#رحمانی_مطلق، #شهردار_بجنورد شد

#رحمانی_مطلق، #شهردار_بجنورد شد

"#مهندس_مرتضی_رحمانی_مطلق" فرزند اصیل قوچان و فاروج به عنوان #شهردار_جدید_شهر_بجنورد مرکز استان خراسان شمالی انتخاب شد

دسته‌ها