افزونه جلالی را نصب کنید. 6 محرم 1446

مرکز واکسیناسیون کووید 19

تغییر مراکز واکسیناسیون تجمیعی کووید۱۹ قوچان

تغییر مراکز واکسیناسیون تجمیعی کووید۱۹ قوچان

⭕️ مراکز واکسیناسیون تجمیعی کووید۱۹ قوچان به مصلی قبا منتقل شد

دسته‌ها