افزونه جلالی را نصب کنید. 10 محرم 1446

مسابقات علمی استانی و کشوری

دانش آموزان منتخب رتبه برتر شهرستان قوچان تقدیر شدند

دانش آموزان منتخب رتبه برتر شهرستان قوچان تقدیر شدند

دانش آموزان منتخب رتبه برتر شهرستان قوچان که در مسابقات علمی استانی و کشوری مقام کسب کرده بودند مورد تقدیر قرار گرفتند

دسته‌ها