افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

مسافر قوچانی

خدمتگزار مدرسه‌ زرقان فارس طلای مسافر قوچانی را بازگرداند

خدمتگزار مدرسه‌ زرقان فارس طلای مسافر قوچانی را بازگرداند

خدمتگزار مدرسه‌ای در زرقان استان فارس طلای گم شده یک مهمان نوروزی اهل شهرستان قوچان استان خراسان رضوی که در آموزشگاه محل خدمت وی اسکان یافته بود را پیدا کرد و به او بازگرداند.

دسته‌ها