افزونه جلالی را نصب کنید. 15 محرم 1446

مسعود حاجی بگلو

تحویل سکان شهرداری قوچان در چند روز آینده به حاجی بگلو

تحویل سکان شهرداری قوچان در چند روز آینده به حاجی بگلو

به گفته رئیس شورای اسلامی شهر قوچان سکان شهرداری قوچان در چند روز آینده به حاجی بگلو تحویل خواهد شد

#شهردار_شهر_قوچان انتخاب شد | انتخاب #حاجی_بگلو مُهر باطلی بر شایعات

#شهردار_شهر_قوچان انتخاب شد | انتخاب #حاجی_بگلو مُهر باطلی بر شایعات

با رای اعضای شورای اسلامی شهر قوچان #مسعود_حاجی_بگلو " به عنوان " #شهردار_جدید_شهر_قوچان " انتخاب شد

دسته‌ها