افزونه جلالی را نصب کنید. 10 محرم 1446

مطنقه ویژه اقتصادی

منطقه ویژه اقتصادی قوچان گذرگاهی برای توسعه تجارت با آسیای میانه

منطقه ویژه اقتصادی قوچان گذرگاهی برای توسعه تجارت با آسیای میانه

یکی از مهم‌ترین اهداف ایجاد مناطق ویژه اقتصادی افزایش واردات و صادرات و توسعه تجارت خارجی است که قرارگرفتن منطقه ویژه اقتصادی قوچان در نزدیک‌ترین فاصله با مرز ترکمنستان و عشق آباد پایتخت این کشور می‌تواند این شهرستان را به گذرگاهی برای توسعه تجارت ایران با کشورهای آسیای میانه تبدیل کند.

دسته‌ها