افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر امور اقتصادی

درآمد مالیاتی سال گذشته کشور ۱۰۷ درصد تحقق یافت
معاون وزیر:

درآمد مالیاتی سال گذشته کشور ۱۰۷ درصد تحقق یافت

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۰ تقریباً ۱۰۷ درصد محقق شد که پیش‌بینی می‌شود در بودجه سال جاری نیز اتفاقات قابل‌توجهی در این زمینه رخ دهد.

دسته‌ها