افزونه جلالی را نصب کنید. 10 محرم 1446

معاون سیاسی فرمانداری قوچان

معاون جدید سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری قوچان منصوب شد

معاون جدید سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری قوچان منصوب شد

حمیدرضا طاهری به عنوان معاون جدید سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری قوچان منصوب شد

دسته‌ها