افزونه جلالی را نصب کنید. 6 محرم 1446

مهدی مهدیان

#مهدیان رسما #شهردار_شهرکهنه شد

#مهدیان رسما #شهردار_شهرکهنه شد

حکم شهردار جدید و منتخب شورای شهر شهرکهنه صادر شد

شهردار شهر جدید شهرکهنه انتخاب شد

شهردار شهر جدید شهرکهنه انتخاب شد

#مهدیان #شهردار شهر جدید #شهرکهنه شد

دسته‌ها