افزونه جلالی را نصب کنید. 6 محرم 1446

نرخ بیکاری

نوسانات نرخ علوفه خیال آسوده را از دامداران قوچانی گرفت
ادامه مشکل تأمین نهاده دامی در شهرستان‌های خراسان رضوی؛

نوسانات نرخ علوفه خیال آسوده را از دامداران قوچانی گرفت

در پی ادامه مشکل تأمین نهاده دامی در شهرستان‌های خراسان رضوی و نواسانات قیمت نهاده‌های دامی، دامداران دچار مشکلات عدیده‌ برای تغذیه دام‌ هستند، از همین رو، برنامه‌ریزی دقیق در حوزه تأمین نهاده دامی از کلیدی‌ترین اقدامات اولیه برای پشتیبانی و حمایت از صنعت دامداری است.

قوچان جزو شهرستان‌های برتر در ایجاد اشتغال است

قوچان جزو شهرستان‌های برتر در ایجاد اشتغال است

ولایتی رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی قوچان با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد نرخ بیکاری را در این شهرستان کاهش دادیم اظهار کرد: در این راستا جزو شهرستان های برتر هستیم.

دسته‌ها