افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

نهضت آسفالت

جذب ۱۷ تریلی قیر توسط اعضای شورای شهر و آغازنهضت آسفالت درشهرقوچان

جذب ۱۷ تریلی قیر توسط اعضای شورای شهر و آغازنهضت آسفالت درشهرقوچان

رئیس شورای اسلامی شهر قوچان از جذب 17 تریلی قیر برای شهرداری قوچان خبر داد

دسته‌ها