افزونه جلالی را نصب کنید. 10 محرم 1446

نوه آقا نجفی قوچانی

#فرزند_قوچان بعنوان #استاد_برتر_حوزه_آمار_کشور انتخاب شد

#فرزند_قوچان بعنوان #استاد_برتر_حوزه_آمار_کشور انتخاب شد

#فرزند_قوچان " #دکتر_ابوالقاسم_بزرگ‌نیا " بعنوان " #استاد_برتر_حوزه_آمار_کشور_در_سال_1400 " انتخاب شد.

دسته‌ها