افزونه جلالی را نصب کنید. 15 محرم 1446

هفته کتاب

توزیع ۲ هزار جلد کتاب رایگان میان مدارس قوچان

توزیع ۲ هزار جلد کتاب رایگان میان مدارس قوچان

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی ۲ هزار جلد کتاب رایگان میان مدارس قوچان توزیع شد

دسته‌ها