افزونه جلالی را نصب کنید. 10 محرم 1446

هیات تیر اندازی

رشته جدید تیراندازی با اهداف پروازی (تراپ) در قوچان راه اندازی میشود

رشته جدید تیراندازی با اهداف پروازی (تراپ) در قوچان راه اندازی میشود

رییس هیات تیراندازی استان خراسان رضوی گفت: رشته جدید تیراندازی با اهداف پروازی (تراپ) در قوچان راه اندازی میشود

دسته‌ها