افزونه جلالی را نصب کنید. 10 محرم 1446

واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

فعالیت ۱۷ هسته، واحد فناور و شرکت دانش‌بنیان در مرکز رشد واحد قوچان

فعالیت ۱۷ هسته، واحد فناور و شرکت دانش‌بنیان در مرکز رشد واحد قوچان

رئیس مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از فعالیت 17 هسته، واحد فناور و شرکت دانش‌بنیان در این مرکز رشد خبر داد.

دسته‌ها