افزونه جلالی را نصب کنید. 6 محرم 1446

واکسن کویید 19

۷۶ درصد جمعیت شهرستان قوچان واکسن کووید۱۹ را دریافت نمودند

۷۶ درصد جمعیت شهرستان قوچان واکسن کووید۱۹ را دریافت نمودند

دکتر فرشید فتحی مقدم مدیر شبکه بهداشت و درمان قوچان گفت: بیش از ۷۶درصد جمعیت شهرستان با مراجعه به مراکز واکسیناسیون کووید۱۹، نوبت اول واکسن را دریافت نموده اند.

واکسیناسیون ۸۰۰۰ قوچانی در ۴۸ ساعت

واکسیناسیون ۸۰۰۰ قوچانی در ۴۸ ساعت

۸۰۰۰ قوچانی در ۴۸ ساعت گذشته واکسن کووید۱۹ دریافت نمودند

دسته‌ها