افزونه جلالی را نصب کنید. 6 محرم 1446

واکسیناسیون پاکبانان

هنوز سهمیه‌ای برای واکسن پاکبانان به قوچان اختصاص نیافته است

هنوز سهمیه‌ای برای واکسن پاکبانان به قوچان اختصاص نیافته است

مدیر شبکه بهداشت و درمان قوچان گفت: واکسیناسیون بر اساس ۴ فاز و اولویت‌های اعلامی دانشگاه علوم پزشکی مشهد صورت می‌گیرد که تاکنون لیست و سهمیه‌ای برای واکسن پاکبانان قوچان مشخص نشده است.

دسته‌ها