افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

ورزشهای همگانی

ورزش همگانی خراسان رضوی ۲۰ هزار مربی پرورش داده است

ورزش همگانی خراسان رضوی ۲۰ هزار مربی پرورش داده است

رییس هیات ورزش‌های همگانی خراسان رضوی گفت: یکی از بزرگ‌ترین کارآفرینان کشور هیات ورزش‌های همگانی این استان است زیرا تاکنون توانسته است ۲۰ هزار مربی در رده‌های مختلف را پرورش دهد.

دسته‌ها