افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

ورزش زورخانه ای

قوچان، مهد ورزش زورخانه‌ای خراسان

قوچان، مهد ورزش زورخانه‌ای خراسان

شهرستان قوچان در خراسان رضوی، به دلیل صبغه تاریخی در زمینه ورزش زورخانه ای، وجود چندین گود زورخانه و معرفی پهلوانان نام‌آوری به ورزش خراسان، به عنوان خاستگاه کشتی پهلوانی در این خطه شناخته می‌شود.

دسته‌ها