افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

وزارت نفت

فرزند قوچان سرپرست معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت شد

فرزند قوچان سرپرست معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت شد

فرزند قوچان سرپرست معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت شد

دسته‌ها