افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

وزیر میراث فرهنگی و گردشگری

نشست تخصصی نماینده شهرستان قوچان و فاروج با وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی

نشست تخصصی نماینده شهرستان قوچان و فاروج با وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی

نشست تخصصی علی آذری نماینده شهرستان قوچان و فاروج با ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی انجام شد

دسته‌ها