افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

وضعیت نامناسب آب

وضعیت اسفبار آب شهرستان قوچان

وضعیت اسفبار آب شهرستان قوچان

وضعیت نامناسب وضعیت آب شرب قوچان که موجب گچ بستن کولرهای آبی هم شد

دسته‌ها