افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

پایگاه تجمیعی

راه‌اندازی پایگاه تجمیعی واکسیناسیون در دانشگاه آزاد اسلامی قوچان

راه‌اندازی پایگاه تجمیعی واکسیناسیون در دانشگاه آزاد اسلامی قوچان

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از راه‌اندازی پایگاه تجمیعی واکسیناسیون کووید ـ ۱۹ در این دانشگاه خبر داد.

دسته‌ها