افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

پوشش اخبار و برنامه ها

جلسات یواشکی و نگاه تزئینی مدیران به خبرنگار!

جلسات یواشکی و نگاه تزئینی مدیران به خبرنگار!

طی چند ماه اخیر برخی مسئولان به‌ویژه مدیران ارشد اجرایی توجهی نسبت به پوشش اخبار و برنامه‌های رسانه‌ای در قوچان نداشته‌اند و نگاهشان تنها یک نگاه تزئینی به خبرنگاران است و با برگزاری جلسات یواشکی و پشت درب‌های بسته مردم را محرم اوضاع‌ و احوال گذران شده نمی‌دانند.

دسته‌ها