افزونه جلالی را نصب کنید. 10 محرم 1446

چرای دام سبک

ممانعت از چرای بیش از پنج هزار راس دام سبک غیرمجاز در مراتع قوچان

ممانعت از چرای بیش از پنج هزار راس دام سبک غیرمجاز در مراتع قوچان

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قوچان گفت: از ابتدای امسال در راستای کنترل مدیریت چرا از ورود پنج هزار و ۵۱۰ راس دام سبک غیرمجاز به مراتع این شهرستان جلوگیری به‌ عمل‌ آمده است.

دسته‌ها