افزونه جلالی را نصب کنید. 10 محرم 1446

کارگاه آموزش ترویجی

برپایی ۸ کارگاه آموزشی ترویجی بهره برداران و مرتع داران در شهرستان قوچان

برپایی ۸ کارگاه آموزشی ترویجی بهره برداران و مرتع داران در شهرستان قوچان

از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 8 کارگاه آموزشی ترویجی ویژه مرتعداران ، بهره برداران و ساکنین در حوزه های آبخیز برگزار شد.

دسته‌ها