افزونه جلالی را نصب کنید. 6 محرم 1446

کارگاه آموزش قوانین حفظ کاربری اراضی

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین حفظ کاربری اراضی در شهرستان قوچان

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین حفظ کاربری اراضی در شهرستان قوچان

رئیس اداره امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قوچان از برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین حفظ کاربری اراضی در شهرستان قوچان خبر داد

دسته‌ها