افزونه جلالی را نصب کنید. 10 محرم 1446

کلنگ زنی تکراری در قوچان

سندرم کلنگ بی‌قرار بین مسؤولان قوچانی/ کلنگ‌هایی که جز روئیدن خار دستاورد دیگری نداشته است!

سندرم کلنگ بی‌قرار بین مسؤولان قوچانی/ کلنگ‌هایی که جز روئیدن خار دستاورد دیگری نداشته است!

طی سال‌های اخیر کلنگ زنی‌های فراوانی در قوچان انجام‌شده اما باگذشت ماه‌ها و سال‌ها از کلنگ‌زنی برخی از این پروژه‌ها هیچ عملیات اجرایی صورت نگرفته است و همچنان اثر دایره سفیدرنگ بر زمین نمایان بوده و حاصلی جز روییدن خار و خاشاک نداشته است.

دسته‌ها