افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

کمک به بیماران تحت پوشش

کمک دو میلیارد و هفتصد و چهل میلیون ریالی انجمن حمایت از بیماران کلیوی در قوچان

کمک دو میلیارد و هفتصد و چهل میلیون ریالی انجمن حمایت از بیماران کلیوی در قوچان

دکتر فرشید فتحی مقدم مدیر شبکه اظهارداشت: از ابتداي امسال تاكنون از طريق اين انجمن دو میلیارد و هفتصد و چهل میلیون ریال به بيماران تحت پوشش بی بضاعت كمك شده است.

دسته‌ها